Bestrijding centraal tijdens Wereld Malaria Dag 2010

PosterDodeMug.gifAbri met 10 duizend levende malariamuggen in Amsterdam

Op het Koningsplein in Amsterdam staat zondag 25 april een abri met daarin tienduizend levende malariamuggen. De reclamevitrine staat er vanwege Wereld Malaria Dag. Jaarlijks overlijden 1 miljoen kinderen aan malaria. Met de actie vraagt Arjan Erkel van Malaria No More aandacht voor bestrijding van de ziekte.

In de abri, een reclamevitrine zoals in bushokjes, vliegen 10 duizend echte malariamuggen rond. De vitrine staat er in het kader van Wereld Malaria Dag. Malaria No More-directeur Arjan Erkel onthult de abri zondag 25 april om 14.00 uur. Met de muggen wil de organisatie Malaria No More aandacht vragen voor de ziekte.

“Malaria kan eenvoudig worden voorkomen en het is goed te genezen”, zegt Arjan Erkel. “Maar er is duizend keer meer geld beschikbaar voor AIDS, dan voor malaria. Door samen te werken kan de ziekte in 2015 onder controle zijn. Voor nog geen 3,50 euro is een kind in een ontwikkelingsland beschermd tegen malaria.”

Malaria is de ziekte van de armoede. Jaarlijks eist malaria tussen de een en drie miljoen slachtoffers. Iedere 30 seconden overlijdt er een kind aan de ziekte. In Afrika is malaria doodsoorzaak nummer een. Het kost het continent jaarlijks 12 miljard dollar aan gezondheidszorg en verloren productiviteit. Tijdens Wereld Malaria Dag 2010 staat bestrijding van de ziekte centraal.

De tienduizend malariamuggen zijn afkomstig van het UMC St Radboud in Nijmegen.